Język polski

 

PSO IV-VIII

Język niemiecki

 

 PSO VII-VIII

Język mniejszości niemieckiej

PSO 1-3

 PSO IV-VI

Własna historia i kultura 

mniejszości narodowej niemieckiej

   PSO V-VI

Język angielski

PSO 1-3

 PSO IV-VIII

Historia

   PSO Kl.IV - VIII PSP

Matematyka

   PSO Kl.IV - VIII PSP

Przyroda

   PSO Kl.IV PSP

Biologia

   PSO Kl.V - VIII PSP

Geografia

   PSO Kl. IV - VIII PSP

Fizyka

   PSO Kl. VII,VIII PSP

Chemia

   PSO Kl. VII,VIII PSP

WOS

   PSO Kl. VIII PSP

Informatyka

PSO 1-3

PSO IV-VIII PSP

Zajęcia  techniczne

   PSO Kl. IV-VI PSP

Plastyka

 

PSO IV-VII PSP

Muzyka

 

 

PSO IV-VII PSP

Wychowanie fizyczne

 

PSO IV-VIII PSP

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

PSO VIII PSP

Religia

 

PSO IV-VIII PSP

 

ANEKSY DO PRZEDMIOTOWYCH SYSTEMÓW NAUCZANIA NA CZAS ZDALNEJ NAUKI

Matematyka

Informatyka

Język angielski

Muzyka

Chemia i fizyka

Język niemiecki klasy IV - VII

Język niemiecki klasy I - III

Historia i WOS klasy IV - VIII

Biologia, geografia i EDB

Przyroda, biologia i technika

Język polski

Plastyka