Deklaracja dostępności cyfrowej

 

Wstęp deklaracji

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.psp15kkozle.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15

ul. Karola Szymanowskiego 19

47-206 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77 4823672

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-25

 

Strona internetowa szkoły jest w dużym stopniu zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wynik testu dostępności naszej strony w/g TingTun Checker wyniósł 99,66 % / z dn. 29.01.2021/

Link do przeprowadzonego testu: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=01100278-3222-4c6b-9840-27ad2f0d6a4d

Pozostałe niezgodności lub wyłączenia dotyczą części z publikowanych zdjęć, które nie posiadają opisu alternatywnego; zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań; materiały nie posiadają napisów dla osób niesłyszących; filmy nie posiadają audio-deskrypcji dla osób niewidomych; niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do ich opublikowania.

W miarę możliwości będziemy poprawiać dokumenty, żeby były dostępne cyfrowo w odpowiedniej formie, oraz dołożymy starań by nowe były przygotowane poprawnie.

 

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa szkoły posiada następujące ułatwienia:

- podwyższony kontrast (czarne tło/ żółte litery, czarne tło/ białe litery, żółte tło/ czarne litery),

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

- możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami oraz wyrazami,

- focus wokół elementów nawigacyjnych / odnośniki i przyciski posiadają wyraźne podkreślenie lub obramowanie/,

- linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie,

- linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie,

- strona jest responsywna – sposób wyświetlania treści dostosowuje się do urządzeń, na których jest przeglądana,

- na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku szkoły:

- do budynku prowadzi wejście od strony ul. K. Szymanowskiego( wejście główne), dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

- do wejścia głównego prowadzą 4 schody.

 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów:

- korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się osoby na wózku na parterze, I oraz II piętrze

z wyłączeniem toalet( toaleta dla niepełnosprawnych wyłącznie na parterze), nie posiadają przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków.   

 

3. W budynku nie ma windy ani schodołazu. Nie występują dostosowania w postaci:

-  informacji głosowych;

- pętli indukcyjnych;

- głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące;

- platform;

- oznaczeń w alfabecie Braille’a

- dotykowego systemu naprowadzania dla osób słabowidzących lub niewidomych;

- druku powiększonego dla osób słabowidzących.

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: 

- osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania pojazdu na 3 wybrukowanym

 miejscu postojowym, wydzielonym przy głównym wejściu do budynku;

 - pozostałe miejsca postojowe usytuowane są w odległości ok. 40 m od  głównego wejścia do budynku.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-29

 

Deklaracje sporządzono na podstawie analizy własnej Jednostki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Lidia Stanisławska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 77 4823672

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl