Galeria Talentów

2022/2023

Jesień w obiektywie klasa 7a

Zapraszamy do galerii

2021/2022

Prace klas 7 pt. "Surrealistyczny świat" wykonany techniką kolażu

lub fotomontażu w programie graficznym na komputerze.

Zapraszamy do galerii

Klasa 6a podjęła się trudnego tematu jakim jest perspektywa w malarstwie

i wykonała prace pt. "Jesienny pejzaż".

Zapraszamy do galerii

Klasa 5a wykonała prace techniką frotażu na zadany temat pt. "Dowolność kompozycyjna".

Zapraszamy do galerii

Klasy 4 bawiły się plamą barwną tworząc prace plastyczne pt. "Kleksowe potworki".

Zapraszamy do galerii

Sztuka współczesna - prace malarskie kl. 7a,b  inspirowane stylami sztuki:

kubizmem, fowizmem i ekspresjonizmem

Zapraszamy do galerii

Projekty kompozycji rytmicznej przy użyciu linijki w wykonaniu kl.5a

Zapraszamy do galerii

Prace malarskie pt. "Pejzaż impresjonistyczny" wykonane przez kl.6a

Zapraszamy do galerii

Komiksowy dymek w stylu pop-artu kl.7 a,b

Zapraszamy do galerii

Prace pt. "Żywioły" - utrwalenie gamy ciepłej i zimnej wykonanie w technice pastel suchy i olejny kl.5a

Zapraszamy do galerii

Rysunek natury - szkic ołówkiem kl. 6a

Zapraszamy do galerii

 

Egzotyczny ptak - wycinanka w gamie ciepłej lub zimnej, kl. 4a,b

Zapraszamy do galerii

Pejzaż impresjonistyczny - 2021r.

Dekoracyjny owad - 2021r.

Egzotyczny ptak - 2021r.

Rysunek tuszem i patykiem - 2020r.

Frotaż klasa 5 - 2020r. 

Kleksowe potworki klasa 4 - 2020r.

Znak Graficzny "INICJAŁY" 2a gimnazjum 

Makiety

Linia i punkt 4a

Linia i punkt 4b 

Inicjały - kolor 2a gimnazjum

Liternictwo 6a

Motyle 2a gimnazjum

Smoki 5a i b

Sztuka współczesna 7a

Kompozycje statyczne i dynamiczne 5a i 5b 

Moje demony 2a 

Stroje filmowe 7a

Drzewa

Kleksowe potworki

rysunek ołówkiem jabłko klasa 5a i 5b

ptaki w gamie ciepłej i w gamie zimnej klasa 4a i 4b