Jan Kochanowski (1530 - 1584) od dawna patronuje Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 , od września 2012 r.  również Publicznemu Gimnazjum nr 2 ( W archiwach strony internetowej można znaleźć materiały z tej uroczystości).

Imię tego Poety nosi w Polsce wiele szkół, w tym Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach  oraz innych instytucji kultury - jak choćby znajdujący się  najbliżej  nas -Teatr Dramatyczny  w Opolu.

Postać najwybitniejszego polskiego twórcy epoki renesansu kojarzona jest powszechnie z takim gatunkiem  jak fraszki. Znana fraszka "Na lipę" zaczyna się słynną apostrofą:

 Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!

Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie, 

 Jeszcze inna, nie mniej popularna - "Na zdrowie" - rozpoczyna się słowami:         

Ślachetne zdrowie,

nikt się nie dowie ,

jako smakujesz,

 aż się zepsujesz...

Kochanowski napisał  też  wiele pieśni oraz  stworzył słynny cykl XIX Trenów - poświęconych  zmarłej córeczce Urszulce.  Jeden z nich - Tren VIII zaczyna się smutno:  

Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,

Moja droga Orszulo, tym zniknienien swoim!

Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:

Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.

 

Poeta -  nazywany ojcem polskiej poezji, gdyż  jako pierwszy pisał wiersze w języku polskim - jest też twórcą pierwszego polskiego dramatu zatytułowanego " Odprawa posłów greckich".

Obecnie w miejscowości Czarnolas, gdzie Jan Kochanowski mieszkał i pod wspaniałą lipą spędzał najszczęśliwsze chwile, znajduje się poświęcone Jego życiu i twórczości muzeum.