Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15

im. Jana Kochanowskiego w Kędzierzynie- Koźlu, ul. Karola Szymanowskiego 19

 

 

 

REKRUTACJA

 

ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Przewodnik dla uczniów i rodziców

Zasady przeliczania punktów dla absolwentów

Terminarz rekrutacji 2024/2025

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych rok szkolny 2023/2024

Informacja dla rodziców

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO KLAS I

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - TERMINY

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH - TERMINY

 

PORADNIKI:

PRZEJMIJ STERY - Przewodnik dla uczniów i rodziców cz.1

MAPA DO NOWEJ SZKOŁY

 

 

 

Telefon kontaktowy w PSP15- 774823672

Informacji udziela Izabela Zajdowicz- pedagog szkolny

 

 

 

 

 

Nasza szkoła tętni życiem. Sprzyja temu:

• Życzliwa i twórcza atmosfera szkoły połączona z wysokim poziomem wymagań wobec wychowanków;

• Wykwalifikowana kadra pedagogiczna;

• Intensywnie wdrażana technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy dydaktyczno – wychowawczej;

• uczestnictwo w ogólnopolskim, systemowym projekcie MEN, realizowanym w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” ;

• wyjątkowa troska o bezpieczeństwo uczniów; 

• oferta edukacyjna dająca możliwość rozwijania swoich zdolności i umiejętności. Naszą misją jest, by kształtować ludzi twórczych, odpowiedzialnych, komunikatywnych i asertywnych.

ZAPRASZAMY DO "PIĘTNASTKI"

 

 

Zapraszamy do naszej szkoły!

PREZENTACJA

 

Link do filmu