Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15

im. Jana Kochanowskiego w Kędzierzynie- Koźlu, ul. Karola Szymanowskiego 19

 

 

 

REKRUTACJA

 

 LINK DO REKRUTACJI - TUTAJ

ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Przewodnik dla uczniów i rodziców

Zasady przeliczania punktów dla absolwentów

Terminarz rekrutacji 2024/2025

Harmonogram rekrutacji - klasy I rok szk. 2024/2025

Zasady rekrutacji - klasy I rok szk. 2024/2025

 

 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy w PSP15- 774823672

Informacji udziela Izabela Zajdowicz- pedagog szkolny

 

 

 

 

 

Nasza szkoła tętni życiem. Sprzyja temu:

• Życzliwa i twórcza atmosfera szkoły połączona z wysokim poziomem wymagań wobec wychowanków;

• Wykwalifikowana kadra pedagogiczna;

• Intensywnie wdrażana technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy dydaktyczno – wychowawczej;

• uczestnictwo w ogólnopolskim, systemowym projekcie MEN, realizowanym w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” ;

• wyjątkowa troska o bezpieczeństwo uczniów; 

• oferta edukacyjna dająca możliwość rozwijania swoich zdolności i umiejętności. Naszą misją jest, by kształtować ludzi twórczych, odpowiedzialnych, komunikatywnych i asertywnych.

ZAPRASZAMY DO "PIĘTNASTKI"

 

 

Zapraszamy do naszej szkoły!

PREZENTACJA

 

Link do filmu