Sala pamięci, tradycji i kultury szkoły i regionu

Regulamin Sali Pamięci

 

Wystawa czasowa „ Jak wyglądało życie Ślązaków, mieszkańców mojej miejscowości sto lat temu, czyli kiedy Polska odzyskiwała niepodległość”
 
Celem wystawy jest ukazanie młodzieży i dorosłym namiastki skomplikowanej rzeczywistości w jakiej przyszło żyć ich przodkom.  Na wystawie zgromadzono stroje w jakie ubierali się mieszkańcy regionu  we wspomnianym okresie, przedmioty codziennego użytku, fotografie i dokumenty.  Wystawa została wzbogacona poprzez oprawę edukacyjną  pomagającą zrozumieć ten burzliwy w dziejach Europy, Polski i Śląska czas. Eksponaty opatrzono podpisami w języku literackim oraz w gwarze śląskiej, tam gdzie było to niezbędne, ponieważ to właśnie ona stanowi prawdziwe „bogactwo serca” mieszkańców naszego regionu oraz jeden z zasadniczych elementów tożsamości kulturowej. Cenne uzupełnienie prezentowanej ekspozycji  stanowi wypożyczona szkole przez Muzeum Czynu Powstańczego z Leśnicy, wystawa o życiu i działalności Alfonsa Zgrzebnioka urodzonego w niedalekich Dziergowicach, nauczyciela, działacza samorządowego i politycznego, komendanta powstań śląskich, jednego z założycieli Związku Powstańców Śląskich, do której obejrzenia także serdecznie zapraszamy.