DYREKCJA

Dyrektor Szkoły: p. Lidia Stanisławska

Zastępca Dyrektora: p. Katarzyna Czapla

Język polski    
 

  p. Elżbieta Jemioła - Franczak

  p. Katarzyna Czapla

  p. T. Eliminowicz - Kukolka

Język niemiecki    
 

  p. A. Lustig

  p. C. Tomczyk

  p. E. Liebert - Kraska

Język angielski    
   
 

  p. Hanna Pokorska

  p. Patrycja Zbirug

Historia     

  p. Roman Targosz

Matematyka     
 

   p. Agnieszka Torschmied

  p. Katarzyna Budny - Sas

Przyroda    

  p. Beata Polak

Biologia    

  p. Agnieszka Ręc - Abramik

  p. Beata Polak

Geografia    

  p. Agnieszka Ręc - Abramik

Fizyka    

  p. R. Wójcik

Chemia    

  p. Katarzyna Budny - Sas

WOS    

  p. Roman Targosz

Informatyka    

  p. A. Torschmied

  p. Remigiusz Wójcik

Zajęcia techniczne    

  p. Beata Polak

Plastyka    
 Zajęcia artystyczne    

  p. Honorata Czech

Muzyka    

  p. Elżbieta Giżyńska

Edukacja    
 wczesnoszkolna    

 

  p. Lidia Stanisławska

  p. Hanna Jagielska

  p. Anna Sudół

  p. J. Taraszkiewicz

  p. Ewa Węgrzyn

  p. Anna Gawłowska

Wychowanie    
fizyczne    

  p. Jakub Kozołup


  p. Ewelina Sotel

Religia    

   P. Renata Tkocz

   Edukacja dla    
 bezpieczeństwa
   

 p. Agnieszka Ręc - Abramik

Zajęcia korekcyjno-    
  -kompensacyjne    

  p. Ewa Węgrzyn

Wychowanie do      życia w rodzinie    

 p. Elżbieta Jemioła - Franczak

Nauczyciele    
świetlicy    

  p. Elżbieta Giżyńska

  p. Joanna Taraszkiewicz

  p. Agnieszka Ręc - Abramik

  p. Beata Polak

  p. Izabela Zajdowicz

  

Rewalidacja    

  p. Beata Polak

  p. Izabela Zajdowicz

  p. Hanna Jagielska

  p. Agnieszka Szymańska -  Zagórska

Biblioteka    

  p. Teresa Eliminowicz-Kukolka

Pedagog     
Psycholog    

  p. Izabela Zajdowicz
              --------