DYREKCJA

Dyrektor Szkoły: p. Lidia Stanisławska

Zastępca Dyrektora: p. Patrycja Zbirug

Język polski    
 

  p. Elżbieta Jemioła - Franczak

  p. I Mazur

  p. T. Eliminowicz - Kukolka

Język niemiecki    

  p. E. Nocoń

Język angielski    
   
 

  p. Hanna Pokorska

  p. Patrycja Zbirug

  p. R. Wójcik

Historia     

  p. Roman Targosz

Matematyka     
 

   p. Agnieszka Torschmied

  p. Katarzyna Budny - Sas

Przyroda    

  p. Beata Polak

Biologia    

  p. Agnieszka Ręc - Abramik

  p. Beata Polak

Geografia    

  p. Agnieszka Ręc - Abramik

Fizyka    

  p. K. Budny - Sas

  p. R. Wójcik

Chemia    

  p. Katarzyna Budny - Sas

WOS    

  p. Roman Targosz

Informatyka    

  p. A. Torschmied

  p. Remigiusz Wójcik

Zajęcia techniczne    

  p. Jakub Kozołup

Plastyka        

  p. Honorata Czech

Muzyka    

  p. Elżbieta Giżyńska

Edukacja    
 wczesnoszkolna    

 

  p. Hanna Jagielska

  p. Anna Sudół

  p. B. Stanek

  p. Anna Gawłowska

  p. Lidia Stanisławska

Wychowanie    
fizyczne    

  p. Jakub Kozołup


  p. Ewelina Sotel

Religia    

   p. Mariola Kupka

   Edukacja dla    
 bezpieczeństwa
   

 p. Agnieszka Ręc - Abramik

Zajęcia korekcyjno-    
  -kompensacyjne    

  p. Beata Polak

Wychowanie do      życia w rodzinie    

 p. Mariola Kupka

Nauczyciele    
świetlicy    

  p. Agnieszka Ręc - Abramik

  p. Beata Polak

  p. Joanna Tarszakiewicz

Rewalidacja    

  p. Bożena Stanek

  p. Izabela Zajdowicz

Biblioteka    

  p. Teresa Eliminowicz-Kukolka

Pedagog     
Psycholog    

  p. Izabela Zajdowicz
  p. J. Niezgoda